Коефіцієнт фінансової залежності

Пояснення суті показника

Показник фінансової залежності є індикатором фінансової стійкості, який також вказує на здатність компанії проводити прогнозовану діяльність в довгостроковій перспективі. Показник є оберненим до показника фінансової автономії. Він розраховується як співвідношення пасивів до власного капіталу. Значення показника говорить про те, скільки фінансових ресурсів використовує компанія на кожну гривню власного капіталу.

Нормативне значення:

Нормативне значення показника знаходиться в межах 1,67-2,5. Бажаним є порівняння показника зі значеннями інших учасників ринку, на якому діє підприємство.

Згідно з методикою Россельхозбанк, для кредиторів бажаним є таке значення:

Таблиця 1. Бажане значення з позиції кредиторів

Показник Показник фінансової залежності
Сільське господарство <= 2
Виробництво харчових продуктiв та переробні галузі <= 2
Посередники, оптові та роздрібні торговці <= 3,33
Інші <= 2

Джерело: Васіна Н.В. Моделювання фінансового стану сільськогосподарських організацій при оцінці їх кредитоспроможності: Монографія. Омськ: Вид-во НОУ ВПО ОмГАУ, 2012. с. 49.

Занадто висока залежність говорить про те, що рівень фінансових ризиків значний. Занадто низька залежність може говорити про неповне використання можливостей компанією.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Для підвищення значення необхідно, як очевидно, залучати додаткові позикові кошти кредитних організацій, банків, інших підприємств і т.д. Це дозволить активізувати виробничу і збутову діяльність, що призведе до збільшення фінансового результату роботи компанії або дозволить досягти інших цілей.

Для зниження залежності необхідно працювати в напрямку збільшення обсягу власного капіталу. Для цього можна провести додаткову емісію акцій, вкласти отриманий прибуток в роботу компанії, використовувати інші доступні заходи.

Формула розрахунку:

Фінансова залежність = Всього пасивів / Власний капітал

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2020 На 31 12 2019
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Разом у розділі III 2183 2831
Баланс 3841 3974

Показник фінансової залежності (2020 р.) = 3841/2183 = 1,76

Показник фінансової залежності (2019 р.) = 3974/2831 = 1,4

Фінансова залежність компанії ПАТ «Веб-Інновація-плюс» підвищується, і в 2020 р на кожну гривню власних коштів припадає 1,76 гривні фінансових ресурсів, що на 0,36 більше, ніж роком раніше. Однак значення показника знаходиться в нормативних межах, тому фінансові ризики компанії знаходяться на прийнятному рівні.