Коефіцієнт фінансової стійкості

Пояснення суті показника

Коефіцієнт фінансової стійкості - індикатор, який говорить про здатність компанії залишатися платоспроможною в довгостроковій перспективі. Коефіцієнт фінансової стійкості розраховується як співвідношення суми власного капіталу і довгострокових зобов'язань до суми пасивів. Значення коефіцієнта вказує, яку частку активів компанія здатна фінансувати за рахунок постійного капіталу і капіталу, залученого на довгостроковій основі.

Високе значення показника говорить про гарні перспективи розвитку компанії, низький ризик банкрутства. Низьке значення говорить про те, що існує певний ризик втрати платоспроможності (за умови, що доступ до короткострокових зобов'язань буде обмеженим).

Нормативне значення:

Нормативне значення знаходиться в межах 0,7-0,9. Більш високе значення не є типовим для активних компаній, адже короткострокові зобов'язання формуються постійно. Значення нижче говорить про недостатню фінансову стійкість в довгостроковій перспективі.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативними межами

Для підвищення показника можна працювати в двох напрямках:

1. Збільшення суми власного капіталу.

2. Збільшення суми довгострокових позикових коштів.

Заходами по першому напрямку можуть бути: реінвестування прибутку, додаткова емісія акцій і т.д. Заходами за другим напрямом можуть бути: емісія облігацій (на період більше року), отримання кредиту від банку, отримання кредитних коштів від інших підприємств і т.д.

Формула розрахунку:

Коефіцієнт фінансової стійкості = (Власний капітал + Довгострокові зобов'язання) / Сума пасивів

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Разом у розділі III 763 694
IV. ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі IV 500 500
Баланс 1395 1315

Коефіцієнт фінансової стійкості (2023 р.) = (763 + 500) / 1395 = 0,91

Коефіцієнт фінансової стійкості (2022 р.) = (694 + 500) / 1315 = 0,91

ПАТ «Веб-Інновація-плюс» є фінансово стійкою, здатною проводити прогнозовану діяльність в довгостроковій перспективі. 91% активів компанії фінансуються за рахунок постійного капіталу і довгострокових зобов'язань. Це говорить про те, що ризик банкрутства мінімальний.