Вартість чистих активів

Одиниця виміру:

гривня, тис. грн., млн. грн., млрд. грн.

Пояснення суті показника вартості чистих активів

Чисті активи (англомовний аналог Net assets) - сума активів за вирахуванням зобов'язань компанії. Цей показник дозволяє отримати приблизне уявлення про вартість компанії в разі її негайної ліквідації. Звичайно, реальна ринкова вартість окремих активів може бути занижена або завищена в порівнянні з балансовою вартістю. Однак, такий показник застосовується в разі відсутності доступу до внутрішньої звітності компанії.

Нормативне значення показника вартості чистих активів:

Кредитори використовують показник для того, щоб приблизно оцінити рівень своєї захищеності. Вартість чистих активів, що дорівнює нулю або нижче, буде говорити про високий ризик при кредитуванні компанії, адже в разі банкрутства не всі вимоги зацікавлених сторін будуть задоволені. Високе позитивне значення (відносно загальної суми активів) можна вважати нормативним.

Напрями вирішення проблеми знаходження показника поза нормативних меж

Відновити зростання чистих активів можливо тільки в умовах відновлення рентабельної діяльності. Резерв зниження витрат і підвищення суми доходів може знаходитися у всіх сферах діяльності компанії.

Формула розрахунку:

Чисті активи = Активи - Поточні зобов'язання - Довгострокові зобов'язання

Примітки:

1. Позабалансові активи і зобов'язання при розрахунку чистих активів не враховуються.

Приклад розрахунку:

Компанія ПАТ «Веб-Інновація-плюс»

Одиниця виміру: тис. грн.

Баланс На 31 12 2023 На 31 12 2022
Активи
I. Необоротні активи
Разом по розділу I 786 634
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Разом по розділу II 497 465
Баланс 1283 1099
Пасиви
III. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ І РЕЗЕРВИ
Разом у розділі III 653 534
IV. Довгострокові зобов'язання
Разом у розділі IV 105 106
V. КОРОТКОСТРОКОВІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Разом у розділі V 525 459
Баланс 1283 1099

Вартість чистих активів (2023 р.) = 1283 - 105 - 525 = 653 тис. грн.

Вартість чистих активів (2022 р.) = 1099 - 106 - 459 = 534 тис. грн.

Сума чистих активів зростає протягом 2022-2023 рр. з 534 тис. грн. до 653 тис. грн., що свідчить про підвищення добробуту інвесторів, поліпшення захищеності кредиторів. Таким чином, фінансовий стан компанії стає більш стійким. ПАТ «Веб-Інновація-плюс» варто продовжувати працювати в тому ж напрямку.