Дослідження  механізму управління дебіторською і кредиторською заборгованістюРік захисту: 2012

Кількість сторінок:35

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Розділ ІІІ. Напрямки поліпшення управління кредиторською і дебіторською заборгованістю на підприємстві

3.1.Основні напрямки вдосконалення управління кредиторською заборгованістю на підприємстві.

Отже, в науковій літературі основна увага приділяється управлінню дебіторською заборгованістю, в той час як управління кредиторською розглядається у комплексі з остатньою. На нашу думку, цей напрямок роботи є також важливим для підприємства, адже може виступати еф ефективним джерелом фінансування активів. Тому за прикладом розробки політики управління дебіторською заборгованістю ми розробили політику управління кредиторською заборгованістю. Ми розділили підприємства на чотири основні групи – в залежності від ефективності функціонування з цими підприємствами у сфері комерційного кредитування. Також ми вказали на граничні умови комерційного кредитування, за яких підприємству доцільно застосовувати цей спосіб залучення коштів. Також ми розробили інтегральний показник ефективності комерційного кредитування – його значення необхідно розглядати в динаміці. В такому випадку збільшення свідчитиме про підвищення ефективності управління заборгованістю, а скорочення – про зниження.

3.2.Визначення умов для впровадження сучасних фінансових інструментів рефінансування дебіторської заборгованості.

Можемо підсумувати, що доцільність використання сучасних фінансових інструментів рефінансування дебіторської заборгованості на підприємстві у кожен момент часу залежить від факторів двох груп – внутрішніх та зовнішніх. Внутрішні фактори, як ми вказували – це низька ліквідність та платоспроможність. Залучення рефінансування дозволяє різко підвищити абсолютну ліквідність, що забезпечить відновлення активної діяльності з розрахунку з постачальниками, персоналом тощо. У той же час показник поточної ліквідності знизиться, що вказує на необхідність зважувати доцільність використання рефінансування. Важливо зауважити, що рефінансування може виявитися дешевшим, ніж за умов залучення звичайного кредиту у банку. Зовнішніми факторами використання рефінансування може бути стан економіки загалом, інфляції, доступність інших джерел фінансування, інші макроекономічні фактори. Так ми виявили. Що в умовах економічного зростання частка дебіторської заборгованості в Україні на вітчизняних підприємствах знижується, а тому актуальність використання рефінансування нижча, адже існує висока імовірність погашення зобов’язань позичальником.

3.3.Оптимізація дебіторської і кредиторської заборгованості на підприємстві.

За результатами дослідження ми розробили політику управління кредиторсько-дебіторською політикою. Детально основні аспекти кредиторської політики ми обґрунтували у попередніх підрозділах, а тому більшу увагу звернули на дебіторську заборгованість та основні аспекти управління нею. Загальна сума дебіторської заборгованості повинна дорівнювати обсягу кредиторської – це робиться для того, щоб не доводилося залучати додаткове фінансування та нести фінансові витрати. Щодо основних елементів системи управління дебіторською заборгованістю, то ми детально розділили клієнтів на чотири основні групи в залежності від їх здатності відповідати за своїми зобов’язаннями та важливості для приватного підприємства «Фірма «Принцип». Відповідно націнка на товар за користування комерційним кредитом для кожної групи позичальників буде відмінною – це пов’язано із різним ризиком неповернення коштів за договором комерційного кредитування. Також ми запропонували закріплювати у договорів комерційного кредитування високі штрафні санкції для цілей підвищення рівня повернення коштів позичальниками. За основу розробки системи знижок ми запропонували брати розмір здійсненої покупки клієнтом – для стимулювання збільшення обсягу реалізації. Також ми запропонували детальну систему заходів дій у випадку виникнення простроченої дебіторської заборгованості.

3.4Контроль за ефективністю управління дебіторською і кредиторською заборгованостями.

Отже, ми пропонуємо, як вихід з ситуації неефективної кредитної політики створити відділ, який безпосередню буде займатись цим питанням. На нього покладається облікова, контрольна та аналітична функції. Відділ створюється на таких принципах, як самостійна організація своєї діяльності у межах вищезазначених функцій, безперешкодне отримання від керівників структурних підрозділів підприємства та його дочірніх підприємств необхідної інформації про дебіторську заборгованість, залучення на договірних умовах фахівців вищих навчальних закладів та аудиторських фірм до участі у проведенні запланованих заходів і підготовки необхідних документів, розробка і подання керівництву підприємства проектів розпоряджень, наказів, листів, які належать до сфери діяльності управління (відділу). Такий відділ слідкуватиме за дотриманням загальної кредитної політики підприємства, вчасним та повним стягненням дебіторської заборгованості та використання механізму її рефінансування за необхідності. Його працівники зможуть вчасно застосувати необхідні заходи, що в кінцевому результаті призведе до економії коштів, прискорення обертання оборотних активів та підвищення показників їх використання, а також – хороших відносин з клієнтами.

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 100 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.