Моделі прогнозування банкрутства А.В.Колишкіна

Моделі Колишкіна

Беззаперечною перевагою цих рейтингових моделей є простота. Разом з тим, методи визначення вагових значень показників не завжди забезпечують необхідну точність, а тому їх доцільно розглядати у сукупності із іншими моделями. Якщо індикатори сигналізують про наявний ризик банкрутства, то важливо працювати в напрямку зміцнення фінансового потенціалу підприємства.