Рік захисту: 2014

Кількість сторінок: 104

Зміст: Скачати

Переваги придбання готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

Розділ 1. Теоретична характеристика сутності та значення стратегії для підприємства

1.1 Сутність поняття стратегія та її роль для суб'єкта господарювання

На основі проведеного аналізу ми надали власне визначення поняття фінансової стратегії – це сукупність чітко визначених та запланованих дій, інструментів, механізмів, напрямків роботи, лімітів, цілей, що взаємодоповнюються та переплітаються, виражена у фінансовому плані підприємства та направлена на підтримання та досягнення поставлених цілей генеральної стратегії суб’єкта господарювання. До функцій фінансової стратегії відносяться задоволення потреб акціонерів, досягнення поставлених у генеральній стратегії цільових показників у частині фінансової роботи, доведення до персоналу цілей та напрямків роботи підприємства тощо. Систематизовано основні принципи планування фінансової стратегії - принцип цілеспрямованості, принцип перспективності, принцип пріоритетності, принцип реалізованості, принцип ітеративності, принцип комплексності, принцип безперервності моніторингу (сканування) тенденцій розвитку, принцип селективності, принцип стратегічної конкуренції.

1.2 Методи та механізми фінансової стратегії підприємства

На основі проведеного аналізу можемо вказати, що існує значний перелік методів та механізмів планування, аналізу та контролю за реалізацією фінансової стратегії. Ефективним способом планування та подальшої реалізації стратегії є метод нормування – встановлення нормативів витрачання коштів, вартості позикових ресурсів тощо. Постійний моніторинг відхилень фактичних показників від планових дозволяє оцінити ефективність реалізації стратегії. У процесі аналізу фінансової стратегії та середовища її реалізації доцільно застосовувати SWOT-аналіз, PEST-аналіз, портфельний аналіз, використовувати економіко-математичні моделі – Дюпона, Альтмана, Спрінгейта тощо. Доцільним буде порівняти значення показників протягом попередніх років для того, щоб визначити основні тенденції. Одним з найважливіших методів на етапі розробки та реалізації фінансової стратегії є метод відносних коефіцієнтів – система показників, що дозволяє чітко визначити основні аспекти фінансового стану підприємства.

1.3 Еволюція фінансових стратегій на підприємстві

Виявлено, що в процесі розвитку підприємства доцільно дотримуватися різних фінансових стратегій, тобто постійно відбувається еволюція фінансової стратегії. Обґрунтовано методичний інструментарій для визначення поточної стадії життєвого циклу та вказані можливі слабкі місця у фінансовій роботі для кожної з стадій. За результатами комплексного аналізу рекомендуємо обрати одну із таких фінансових стратегій, як експансійна, поступового розвитку, захисна, стабілізаційна та антикризова.

Розділ 2. Аналіз формування стратегії товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-АТМ"

2.1 Експрес аналіз товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-АТМ"

Товариство з обмеженою відповідальністю «Альфа-АТМ» зайняте у сфері виробництва меблів, металевих та пластикових виробів та вже напрацювало значний портфель клієнтів. Вища влада на підприємстві належить власникам, тобто учасникам товариства з обмеженою відповідальністю, які визначають ключові особливості діяльності. У той же час оперативне управління забезпечує директор підприємства, якому зокрема підпорядковується бухгалтер. Саме бухгалтер відповідає за основні напрямки фінансової та облікової діяльності на підприємстві. Загальна кількість працівників на кінець досліджуваного періоду становила 6 чоловік. Щодо ринкового становища, то підприємство зайняло свою нішу, проте існують проблеми із розвитком. Аналіз фінансового та господарського становища підприємства дозволив виявити його низьку ефективність та значні проблеми за всіма напрямками фінансової роботи – непокритий збиток перевищує обсяг власного капіталу, надмірне накопичення кредиторської заборгованості веде до погіршення відносин з постачальниками, постійно знецінюється обсяг основних засобів, показник фінансової автономії від’ємний, а протягом 2013 року діяльність була збитковою.

2.2 Характеристика різних підходів до розробки стратегії діяльності підприємства

Проведений аналіз привів до отримання суперечливих результатів. Вивчення різних підходів до розробки стратегії діяльності підприємства дозволило виділити дві основні стратегії – поступового зростання та антикризову стратегію. Адже загалом макроекономічні та ринкові чинники сприяють зростання підприємства у наступному році, проте внутрішні чинники є вкрай негативними. На перший погляд, оптимальною є стратегія антикризових заходів, проте вивчення моделей імовірності банкрутства дозволило встановити, що підприємство не є потенційним банкрутом, а надзвичайно високий рівень реалізації продукції дозволить йому швидко вийти з кризового стану.

2.3 Оцінка діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-АТМ"

За вектором динаміки господарської діяльності підприємства у стратегічному періоді доцільно обрати фінансову стратегію, що спирається на переважне використання сприятливих зовнішніх факторів фінансового розвитку підприємства. Це пояснюється від’ємним обсягом власних фінансових ресурсів, а тому необхідно шукати зовнішні джерела залучення коштів для реалізації виробничої програми. За стадією життєвого циклу підприємство знаходиться на етапі становлення, адже збільшується виручка, зростає частка ринку. Оптимальною стратегією на стадії становлення є стратегія бюджетування, що допомагає чіткому розподілу ресурсів відповідно до місії організації.

Розділ 3. Реалізація стратегії діяльності товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-АТМ"

3.1 Процес управління стратегією на підприємстві на основі матричного методу

Запропоновано сформувати чітку систему управління формуванням та реалізацією фінансової стратегії на підприємстві та обґрунтували її організаційне, інформаційне та методологічне забезпечення. Очолюватиме процес буде директор підприємства. Основний об’єм роботи виконуватиметься бухгалтером. Інформаційним забезпеченням процесу на етапі планування є план джерел формування капіталу, а також інші бюджети та плани, що необхідні для розрахунку потреби у фінансових ресурсах. Звітною формою для задоволення управлінських потреб є звіт про реалізацію фінансової стратегії. Методичним забезпеченням такої системи буде прийняте внутрішнє положення «Про процес формування та реалізації фінансової стратегії у ТОВ «Альфа-АТМ».

3.2 Розробка та втілення стратегії товариства з обмеженою відповідальністю "Альфа-АТМ" на основі процесу планування

Нами запропонована сформувати чітку систему формування та реалізації фінансової стратегії на підприємстві «Альфа-АТМ». Ключовими положеннями розробленої фінансової стратегії є виділити 108,9 тис.грн. для найму фахівця з марктеингу та здійснення інших витрат для цілей підвищення рівня збуту продукції; з постачальниками необхідно працювати на умовах повної та негайної оплати товарів та послуг, що призведе до зниження собівартості продукції підприємства на 1 %, адже близько 80 % собівартості становлять матеріали та сировина; обсяг кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги повинен бути незначним та дорівнювати рівню дебіторської заборгованості за цим напрямком; збільшити обсяг фінансування основних засобів у наступному році – до 100 тис.грн.; не формувати запаси – підприємство знаходиться у районі із хорошою інфраструктурою, а тому термін поставки сировини та матеріалів є незначним. Це призведе до скорочення потреби у фінансових ресурсах. Також наведені інші аспекти фінансової стратегії та розрахований економічний ефект від реалізації цієї стратегії.

Висновок

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 450 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.