Формування та розподіл прибутку підприємства Рік захисту: 2012

Кількість сторінок:85

Зміст: Скачати

Переваги купівлі готової роботи.

Короткий виклад змісту роботи:

Вступ

РОЗДІЛ 1. Формування прибутку підприємства

1.1 Прибуток як результат фінансово – господарської діяльності підприємства

Отже, об’єктивна основа існування прибутку пов’язана з необ¬хідністю первинного розподілу додаткового продукту. Прибуток — це форма прояву вартості додаткового продукту.

1.2 Розподіл і використання прибутку підприємства

Отже, отриманий підприємством прибуток є об’єктом розподілу. У розподілі прибутку можна виділити два етапи. Перший етап — це розподіл загального прибутку. На цьому етапі учасниками розподілу є держава й підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує свою частку прибутку. Пропорція розподілу прибутку між державою і підприємствами має важливе значення для забезпечення державних потреб і потреб підприємств.

1.3 Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції

Управління формуванням прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) передбачає розрахунок його планового обсягу. Планування, прогнозування суми прибутку суб’єктів господарювання необхідне для складання поточних і перспективних фінансових планів.

РОЗДІЛ 2. Оцінювання ефективності формування та розподілу прибутку ПрАТ «Українська Фінансова Група»

2.1 Загальна характеристика ПрАТ «Українська Фінансова Група»

Для аналізу практичних аспектів формування та розподілу доходу на підприємстві ми обрали приватне акціонерне товариство «Українська Фінансова Група». Підприємство активно займається інвестиціями у різні сектори економіки, фінансовим посередництвом та іншими напрямками діяльності. Тобто загалом діяльність є значно диверсифікованою.

Перш ніж приступити до вивчення процесу управління формуванням та використанням прибутку, ми здійснити комплексну фінансову оцінку стану приватного акціонерного товариства «Українська Фінансова Група» та виявили наступні тенденції. Загалом інтенсифікується основна діяльність підприємства, адже обсяг довгострокових фінансових інвестицій у дочірні підприємства зростав. Власне частка цієї статті активу зросла з 12,01 % у 2008 році до 38,18 % у 2010 році. Також значною була частка грошових коштів та їх еквівалентів – на нашу думку, абсолютна ліквідність була надто високою, адже підприємство здатне повністю погасити свої зобов’язання за рахунок цього виду активів. Це може бути ознакою неповного використання потенціалу підприємства.

2.2. Комплексний аналіз фінансового стану ПрАТ «Українська Фінансова Група»

Ми розглянули різні показники, що характеризують ріні аспекти діяльності підприємства та отримали комплексну відповідь щодо поточного фінансового стану – він постійно покращується. Стабільно зростає обсяг фінансових інвестицій у інші підприємства – основний напрямок діяльності приватного акціонерного товариства «Українська Фінансова Група». Підприємство здатне відповідати за своїми зобов’язаннями, проте обсяг грошових коштів є надмірним – на нашу думку, їх доцільно скоротити та перевести у поточні фінансові інвестиції. Підприємство характеризується низьким рівнем фінансових ризиків та фінансових витрат – адже на 75 % фінансує свою діяльність за рахунок власних коштів. Також ми виявили позитивну тенденцію до постійного підвищення ефективності використання наявних активів – віддача зростає. Визначивши загальне становище можемо перейти власне до вивчення процесу формування та використання прибутку.

2.3 Оцінка формування та використання прибутку

Аналіз процесу формування прибутку продемонстрував,що до цього призвело постійне зростання обсягу адміністративних витрат, та інших операційних витрат, а також інших витрат. Тому для відновлення рентабельність необхідно скорочувати ці напрямки витрачання коштів. Щодо розподілу прибутку, то він основним чином спрямовується на поповнення власного капіталу, зокрема протягом досліджуваного періоду забезпечував зростання обсягу нерозподіленого прибутку та резервного фонду. У фонд дивідендів спрямовувалася вкрай мала сума, що не мала впливу на фінансове становище підприємства. На основі дослідження можемо вказати, що подальшим напрямком удосконалення діяльності підприємства має бути відновлення рентабельності та максимальне використання потенціалу підприємства.

Розділ 3. Вдосконалення механізму формування та розподілу прибутку

Ми використали показник фінансового левериджу та з’ясували найбільш оптимальну структуру капіталу. Якщо формувати обсяг фінансових ресурсів у пропорції 31 % власних коштів, а 69 % - залучених ресурсів, то це максимізує прибутковість власного капіталу. Важливо, щоб позиковий капітал формувався лише за рахунок кредиторської заборгованості за товари, роботи та послуги та поточні зобов’язання. Щодо банківських кредитів, то їх не доцільно використовувати, адже вони є надмірно дорогими фінансовими ресурсами. Така структура забезпечить рентабельність власного капіталу на рівні 3,1 %, а сукупного – 0,9 %, що більше ніж на кінець досліджуваного періоду. Окрім цього ми запропонували скоротити обсяг адміністративних витрат, а також встановити залежність між заробітною платою керівництва та чистим прибутком підприємства, що дозволить підвищити мотивацію вищого керівництво підприємства працювати більш ефективно та забезпечувати високу рентабельність. Також для підвищення обсягу доходу у наступному році ми запропонували знизити надмірний обсяг абсолютний ліквідності шляхом переведення частини вільних грошових коштів у поточні фінансові інвестиції. Це забезпечить додатковий приріст фінансових доходів. Як результат усіх цих дій рентабельність власного капіталу зросте до 87,76 %.

Висновки та пропозиції

Список використаних джерел

Додатки

У процесі виконання роботи можна зіткнуться з такими проблемами:

 

Нерозуміння вимог

Науковий керівник не може чітко сформулювати вимоги або Ви не розумієте як писати другий та третій розділи дипломної роботи.

 

Високі ціни на нові роботи

Значна вартість замовлення у професіоналів нової роботи високої якості (більше 2000 грн.).

 

Відсутність літератури по темі

Часто виникають проблеми при пошуку наукової літератури по темі. Кількість джерел низька, а частина з них вже застаріла.

 

Нестача часу

Робота та особисте життя забирають надто багато часу, тому його просто недостатньо для виконання студентського завдання.

 

Чому варто придбати у нас вже готову роботу по темі:

Значна економія часу

Робота доопрацьовувалася відповідно до вимог наукового керівника та успішно захищалася

При написанні використовуються лише актуальні джерела. У роботі значна кількість таблиць, графіків і розрахунків

Значна економія грошей(середня вартість нової роботи на замовлення - 2400 грн., а вже готової - близько 500 грн.)

Робота виконана компетентними авторами

 

Відгуки (Ці та інші відгуки опубліковані нашими клієнтами на стіні в групі vk.com/diplomna)

Роботу можна переглянути у скайпі перед оплатою

Ціна: 300 грн.

Форма зв'язку

Також можете зв'язатися подзвонивши за номером 380677923395 - Володимир. На зв'язку з 11.00 до 21.00.