Аналіз позикового капіталу

Аналіз позикового капіталу доцільно проводити у розрізі термінів залучення та за джерелом запозичення тощо. Переважання довгострокових позикових джерел фінансування над короткостроковими свідчить про хороші перспективи розвитку підприємства та низьку ймовірність втрати платоспроможності у поточному році.

Щодо джерел формування поточних зобов’язань, то підприємство може використовувати кошти постачальників у формі комерційних кредитів,бюджету у формі податкових зобов'язань, покупців у формі авансових платежів, банків при отриманні послуг факторингу (рефінансування дебіторської заборгованості)найманих працівників, , цільових фондів, дочірніх підприємств, власників, банків та інших кредитних установ і т.д. 

Загалом в процесі такого аналізу доцільно використовувати горизонтальний аналіз та вертикальний аналіз.